ความสามารถในการทำแผนที่ทางยุทธวิธีแบบลับๆ และข่าวกรองภาคสนามที่ปรับให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

ความสามารถในการทำแผนที่ทางยุทธวิธีแบบลับๆ และข่าวกรองภาคสนามที่ปรับให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"

การปฏิเสธความรับผิด: FN Media Group LLC (FNM) ซึ่งเป็นเจ้าของและFinancialNewsMedia.com และ MarketNewsUpdates.com เป็นผู้เผยแพร่บุคคลที่สามและผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์หลายช่องทาง FNM ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทใด ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ FNM และบริษัทในเครือเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการเผยแพร่ข่าวและ

ไม่ใช่นายหน้า/

ตัวแทนจำหน่าย/นักวิเคราะห์/ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียน ไม่มีใบอนุญาตการลงทุนและไม่สามารถขาย

เสนอขายหรือเสนอให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ การอัปเดตตลาด การแจ้งเตือนข่าว และโปรไฟล์องค์กรของ FNM ไม่ใช่การชักชวนหรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์ เนื้อหาในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกตีความหรือตีความว่าเป็นเอกสารการวิจัย 

ผู้อ่านทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะทำการวิจัยและตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนพิจารณาการลงทุนในหุ้นในระดับใดก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในนี้เป็นเนื้อหาและรายละเอียดที่เผยแพร่ซ้ำซึ่งเคยเผยแพร่โดยบริษัทที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ FNM ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้อ่านหรือสมาชิก นักลงทุนควรระวังว่าพวกเขาอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อลงทุนในหุ้น สำหรับบริการปัจจุบันที่ FNM 

ดำเนินการคาดว่าจะได้รับการชดเชย เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในนี้เป็นเนื้อหาและรายละเอียดที่เผยแพร่

ซ้ำซึ่งเคยเผยแพร่โดยบริษัทที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ FNM ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้อ่านหรือสมาชิก นักลงทุนควรระวังว่าพวกเขาอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อลงทุนในหุ้น สำหรับบริการปัจจุบันที่ FNM ดำเนินการคาดว่าจะได้รับการชดเชย 

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในนี้เป็นเนื้อหาและรายละเอียดที่เผยแพร่ซ้ำซึ่งเคยเผยแพร่โดยบริษัทที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ FNM ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้อ่านหรือสมาชิก นักลงทุนควรระวังว่าพวกเขาอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อลงทุนในหุ้น สำหรับบริการปัจจุบันที่ FNM ดำเนินการคาดว่าจะได้รับการชดเชยยี่สิบหกร้อยดอลลาร์สำหรับการรายงานข่าวของข่าวประชาสัมพันธ์ปัจจุบันที่ออกโดย Draganfly Inc. 

โดยบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ FNM ไม่ถือหุ้นของบริษัทใด ๆ ที่มีชื่ออยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

credit: ronaldredito.org
cheapcustomsale.net
trinitycafe.net
faultyvision.net
luxurylacewigsheaven.net
norpipesystems.com
devrimciproletarya.info
derrymaine.net
tomsbuildit.org
taboocartoons.net